Før Fyns jagtrideklubs start havde Steffen Larsen en tid gået og puslet med tanken om at starte en jagtrideklub på Fyn som en aktivitet for ryttere, som var stået af konkurrenceræset (eller aldrig kommet i gang?).

I foråret 1980 blev der indkaldt til et møde på “Katrinebjerg” i samarbejde med Carl Holstein Ledreborg.

Ca. 15 ryttere var mødt til en stiftende general forsamling, hvor man enedes om at optage inviterede medlemmer som var over 30 år. Klubbens jagtrideuniform var rød/sort jakke, hvide/lyse bukser og gult slips.

 

bjaelker

Klubben farver blev rød/gul/blå som i dag kan ses i bjælkerne. Rød og gul er Lensbaronens/Langesø’s farver (da han var med til at starte klubben og dens base var i Langesø) og det blå symboliserer vandet ved Langesø.

Grundlovsdag 5.juni, 1980, arrangerede Fyns Jagtrideklub sin første jagt uden gæster, med start fra Tværskov Mølle.

Indtil 1984 blev klubben ledet af et 5 mands-udvalg med Steffen Larsen i spidsen.
Senere blev valgt en egentlig bestyrelse med Steffen Larsen som formand, og Ester Larsen som kasserer og sekretær.

 

 

Lensbaronens Jagt

I 1980 blev lensbaron Godske Berner Schilden Holsten, Langesø, udnævnt til æresmedlem i Fyns Jagtrideklub p.g.a. sin store interesse for heste og deltagelse i utallige jagter i England i sine unge dage.

Efter lensbaronens død i 1981, fik Fyns Jagtrideklub af arvingerne tildelt et sølvfad, som Lensbaronen havde vundet med en af sine mange galopheste Hay Dolly, til vandrepræmie.

langesoe

 

Klubbens bestyrelse besluttede at fadet skulle tildeles “årets jagtrytter”, som helt i Lensbaronens ånd havde sat kammeratskab og omgang med hesten meget højt.

Årets jagtrytter bliver valgt af samtlige jagtrytterkammerater på den årlige generalforsamling. Fadet overrækkes ved Lensbaronens Jagt, som rides hvert år i maj måned i Langesø til ære for lensbaronen.

 

 

 

Steffens fad

Ved Sportrideklubbens jagtkampagne i Langesø 1983, fik Steffen Larsen overrakt et sølvfad for tilrettelæggelse af kampagnen.

I 1990 besluttede Steffen at overdrage fadet til Fyns Jagtrideklub. Fadet uddeles som vandrepræmie hvert år på generalforsamlingen til en af formanden udpeget person, som i årets løb har ydet en særlig indsats for klubben.

 

Fyns Jagtrideklub i dag

Som der står i paragraf 1 af klubbens vedtægter, er klubbens formål at være en selskabelig Jagtrideklub, med hovedvægt på oplevelser i naturen og hyggelig samvær blandt ryttere.

I dag rider vi omkring 10-12 jagter i alt på et år, fordelt på forårs- og efterårs-sæsonen.
Alt efter hvilke muligheder der foreligger, bestræber vi os på at afholde jagter i forskellige slags terræn: mark, skov, strand. De fleste jagter bliver afholdt på Fyn med få undtagelser. Visse medlemmer fra jylland holder sommetider jagter i deres “hjemegn”. Ligeledes holder vi nogle gange fælles jagter med Jydsk Jagtrideklub.

Hvis man er interesseret i at deltage i vores jagter, kan man blive inviteret med som gæst af en af vores medlemmer, som man så rider sammen med på den pågældende jagt. For at blive optaget som medlem skal man være fyldt 18 år og udnævnt af bestyrelsen.

Traditionen tro holder vi hvert år en Hubertusjagt, sidste lørdag i oktober. Efter denne jagt kåres en hubertus vinder og samme aften holdes hubertus festen. Gæster er også meget velkomne til denne fest.

Sidste jagt i året er julejagten på Langesø der afholdes første søndag i advent.

I løbet af året, kan jagter være af forskellig sværhedsgrad. Dog er forhindringernes max. højde 1-1,1 m. En gennemsnits jagt ligger på 10-20 km, med 20-30 forhindringer undervejs.

Det hyggelige samvær blandt rytterne er stadig en vigtig del af jagterne, og efter et forhåbentlig god ridt ude i naturen, afslutter vi jagten med en frokost, hvor gæster også er meget velkomne.