Vindere af Fyns Jagtrideklubs Hubertusjagt

2023 – Karin Ravnkilde Jensen på Gwen Magic

2022 – Ejlif Skøtt på Liva

2021 – Ditte Busse Rasmussen på Cosmea

2020 – Ejlif Skøtt på Liva

2019 – Desireé Letman på Rock

2018 – Ejlif Skøtt på Liva

2017 – Desireé Letman på Rock

2016 – Peter Fløe på Saxo

2015 – Ejlif Skøtt på Liva

2014 – Jørn Jepsen på Charisma

2013 – Anne Sørensen på Aristo

2012 – Monica Nielsen på Norma Jean

2011 – Vita Glud Andreasen på Joachim

2010 – Lisbeth Schøne på Nikko

2009 – Jørn Jepsen på Michell

2008 – Bruno Larsen på Zoua

2007 – Charlotte Laursen på Walika

2006 – Lars Fur på Rambo

2005 – Brian Skøtt på Chaplini

2004 – Lisbeth Schøne på May Boy

2003 – Peter Clausen på Bea

2002 – Jens Ellinge på Crusador

2001 – Lars Fur på Rambo

2000 – Niels Pedersen på Emma

1999 – Leif Rasmussen på Zalcam

1998 – Brian Skøtt på Bonnie

1997 – Anette Draskau på Chinaman

1996 – Anette Rasmussen på Fleur

1995 – Brian Skøtt på Bonnie

1994 – Lisbeth Jensen på Tequila

1993 – Bent Rasmussen på Akimbo

1992 – Steffen Larsen på Shadow

1991 – Esther Larsen på Kasper

1990 – Lars Riis på Herbaja

1989 – Britta Petersen på Dina

1988 – Steffen Larsen på Shadow

1987 – Esther Larsen på Kasper

1986 – Torben Dam på Prins Peter

1985 – Bente Hansen på Sebastian

1984 – Bent Rasmussen på Attila