Sådan planlægges en jagt – Huskelisten:

Dato og sted for jagt tildeles af bestyrelsen. Hvis medlemmer har gode ideer til jagtsteder eller ved, hvor vi må ride, så tager bestyrelsen gerne imod forslag og ideer.

Jagtlæggers huskeliste og ansvar skildres nedenfor:

Før jagten:

 • Master og jagtlægger samarbejder tæt om planlægning af en jagt. Det er master som skal godkende jagtkort med rute, om sværhedsgraden passer, officials samt alle praktiske oplysninger. Officials skal have kortet.
 • Kontakt lodsejere. Bestyrelsen hjælper gerne til her
 • Udvælg officials (ræve, master, bagmaster, kortegefører samt evt. master og bagmaster på begynderfeltet).
 • Masters skal være godkendte på masterlisten og godkendes af bestyrelsen
 • Info sendes til bestyrelsen. Mailadresse er tilgængelig på hjemmesiden. Det er vigtigt at være i GOD TID med dette!
 • Bestyrelsen udsender invitationer til klubbens medlemmer og sørger for, at disse postes på relevante internetfora samt kontakter lokal presse, Tv Fyn osv.
 • Det er jagtlæggers ansvar at få materialetrailere til og fra jagten. Dette aftales fra gang til gang i forhold til, hvor den forrige jagt var. Kontakt bestyrelsen, hvis der opleves problemer med at få trailere kørt frem og tilbage
 • Sværhedsgrad:
  De guidelines som er udstukket af bestyrelsen for jagten SKAL overholdes, f.eks. er en let jagt ikke over 90 cm. Først på sæsonen skal jagterne være lettest. Intet begynderfelt skal springe spring over 80 cm. Let jagt max 90cm. Alm jagt max 100 cm, hvis underlaget er godt. Længden på en jagt er ca. 10-13km i starten af sæsonen og med ca. 30 forhindringer
 • Naturforhindringer er at foretrække: kævler, risbunker, grøfter, stengærder osv. Alle forhindringer skal have en grundlinje, så ekvipagen kan bedømme afstand samt være solide, så de kan tåle lidt slag
 • Husk at overveje, om bunden på hele ruten holde til belastningen fra et felt på 20-30 måske flere ryttere
 • Har du en alternativ rute klar, hvis det siler ned? Nogle forhindringer kan evt. udgå
 • Er der plads til parkering og parade?

Bygning af jagt:

 • Både på dagen for bygning af jagt og på selve jagtdagen, er det jagtlæggers ansvar, at der er min. 1 firhjulstrækker med, hvor der forefindes en førstehjælpstaske. Master og bagmaster skal have nummeret på føreren af denne firhjulstrækker og der skal være et kort til rådighed i bilen
 • Bygning foregår oftest dagen inden eller ugen før
 • Jagtlægger er ansvarlig for, at der er lavet kort og kopier til, at der kan uddeles et for hver serie der bygges, en kopi til hver af master og ræve samt kortegefører. Husk at aftale afhentning af springmaterialer
 • Kør gerne ruten igennem med kortegeføreren, ræve og master
 • Hav overblik over, hvor der evt.skal ryddes/fældes for at feltet kan passere uhindret. Det gælder også uden for serierne
 • Parkering: Der anvises parkeringsmuligheder med skilte fra FJR. Der skal være parkeringsmulighed og jordbundsforhold til mange heste og hestetrailere evt. lastbiler
 • Sørg for forplejning til hjælpere
 • Master er ansvarlig for at kontrollere alle spring og sikre, at gældende normer,  højder, placering, sikkerhed osv. er overholdt

På jagtdagen:

 • Udfyld skema til jagtstatistik, evt. af den udpegede der tager imod betaling og opdaterer liste med jagtstatistik efterhånden som folk tilmelder sig. Søg evt. hjælp ved bestyrelsesrepræsentanten
 • Lav regnskab og aflevér til kasseren senest 5 hverdage efter jagten. Originale bilag skal sendes med. Der forefindes skabeloner til regnskabsaflæggelse og disse skal anvendes. Husk at afstemme MobilePay
 • Hold tale ved paraden. Indhold til talen står på side 6 i jagthåndbogen
 • Husk navneopråb (kan evt. overlades til master eller anden udpeget) samt at der føres korrekt jagtstatistik
 • Send jagtstatistik til klubben senest 5 hverdage efter jagten
 • Husk førstehjælpsbil/taske

 

Efter jagten:

 • Fjern alle spring og ryd op i terrænet.
 • Returnér alle materialer til klubben efter  aftale eller bring videre til næste jagt efter aftale med bestyrelsen.
 • Kontakt lodsejere evt. via mail med hilsen fra bestyrelsen og et par billeder og tak for lån af jord. Evt.kan en lille gave eller anden form for opmærksomhed til lodsejere aftales med bestyrelsen.
 • Notér pa jagtstatistikken hvem der har deltaget i oprydning og nedtagning af jagten
 • Send jagtevaluering ud

 

Guidelines:

De guidelines som er udstukket af bestyrelsen for jagten SKAL overholdes, f.eks. er en let jagt ikke over 90 cm. Først på sæsonen skal jagterne være lettest. Intet begynderfelt skal springe spring over 80 cm. Let jagt max 90 cm. Alm jagt max 1o0 cm, hvis underlaget er godt. Længden på en jagt er ca. 10-15 km og med ca. 30-40 forhindringer fordelt på ml. 6-8 serier. Naturforhindringer er at foretrække: kævler, risbunker, grøfter, stengærder osv.
Alle forhindringer skal have en grundlinje, så ekvipagen kan bedømme afstand samt være solide, så de kan tåle lidt slag.

Husk at overveje, om bunden på hele ruten holde til belastningen fra et felt på 20-30 måske flere ryttere.

Har du en alternativ rute klar, hvis det siler ned? Nogle forhindringer kan evt. udgå.

Er der plads til parkering og parade?